Trà Thái Nguyên Tại Hải Phòng | 32 Trần Phú - Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Hệ thống chi nhánh Chè Tân Cương A2Z

Tỉnh/Thành

Quận/Huyện

STT Địa chỉ Giờ làm việc Email Hotline
1 37 Trần Phú, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 8:00AM - 5:30PM a2ztancuong@gmail.com 08883888.65
2 32 Trần Phú, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 8:00AM - 5:30PM a2ztancuong@gmail.com 08883888.65

TRÀ TÂN CƯƠNG THƯỢNG HẠNG


HÌNH ẢNH SHOWROOM

Trà Thái Nguyên Tại Hải Phòng | 32 Trần Phú - Ngô Quyền - TP Hải Phòng